02 november  2009  Hem International 
Elöverkänsligas Riksförbund - www.feb.se
 Svenska Sidorna

Svenska Länksidan

Länkgrupper
Sveriges Riksdag 
& Regering
Myndigheter
Andra samhälls-
institutioner
Tidskrifter
Intressegrupper och 
Handikappföreningar
Intressegrupper
Mobiltelefoni &
Mikrovågsstrålning
Instrument etc.
Elmiljö & 
Elsaneringsmateriel
Konsultföretag
Medicinsk Information

Sveriges Riksdag & Regering

Myndigheter

Andra samhällsinstitutioner

Tidskrifter

Intressegrupper och Handikappföreningar

Intressegrupper Mobiltelefoni & Mikrovågsstrålning

Elmiljö & Elsaneringsmateriel
  • KM HÖGFELDT, säljer elsanerad slangtelefon och headset
  • PROTEC, ett ungt, norrbottnisk företag som utvecklar skärmande och miljövänliga produkter. (Boden)
  • RTK AB, Röstlunds Teknik för Kontor. RTK har som affärside är att verka för en bättre elmiljö. RTK saluför bl.a. tyger som Swiss Shield och ingår i Elmiljögruppen som tar ett bredare ansvar för en god elmiljö. 
  • Produktlista, Jan Boljangs detaljerade lista över produkter av intresse för elöverkänsliga hittar du här. Elöverkänsligas Riksförbund tar inget ansvar för produkternas lämplighet, kvalité, etc.

Konsultföretag inom området

Medicinsk Information på Internet
  • InfoMedica, ett aktiebolag som ägs av Sveriges landsting och Apoteket AB. Avsikten är att ge medborgarna hälso- och sjukvårdsinformation (uppbyggnad sker under år 2000)
  • Läkemedelsinformation AB
  • Medicallink, en informationstjänst för hälso- och sjukvården.
  • Vårdguiden, hälso- och sjukvårds-information från Stockholms Läns Landsting. (jan 2002)