05 juli  2011  Hem International 
Elöverkänsligas Riksförbund - www.feb.se
 Svenska Sidorna

 
Om Elöverkänsligas Riksförbund

Elöverkänsligas Riksförbund bildades den 4 oktober 1987 under namnet Föreningen för El- och Bildskärmsskadade, FEB (mer historik). För närvarande har förbundet ca 3 100 aktiva medlemmar. Elöverkänsligas Riksförbund är ett av 43 förbund inom Handikappförbundens Samarbetsorgan, HSO, med sammanlagt ca 400 000 medlemmar.

Förbundet har till uppgift
- att ge stöd åt elöverkänsliga och skapa förståelse för deras problem
- att sprida information och påverka samhället att satsa på forsknings- och utvecklingsarbete, som kan hjälpa de drabbade och förhindra att fler skadas

Fn är avgiften halverad första året, dvs 100:- Ordinarie medlemsavgift per år är 200:- kr för medlem eller stödmedlem. Familjemedlem betalar 50:- kr/pers. För att bli medlem, sätt in medlemsavgiften på Pg 67 84 45-8 eller Bankgiro 788-2970 och ange namn, adress och tel. Du får gärna också ange tel nr, födelseår, yrke och ev fackförbund du tillhör. Du kan också ta kontakt med oss via telefonsvarare 08-712 90 65 så kontaktar vi dig.
Vill du se en kopia av anmälningsblanketten kan du ladda ner en sk PDF här:
Ladda ner PDF-fil med anmälan 

När du gjort din anmälan får du ett informationspaket tillsänt dig och adresser till Elöverkänsligas Riksförbunds läns- och lokalföreningar. I medlemsavgiften ingår föreningens tidskrift Ljusglimten, som utkommer med 4 st nummer per år.

Vill du stödja vår verksamhet kan göra detta genom att sätta in bidrag på vårt postgironummer. Vi tackar i så fall på förhand.


Länsföreningar

Elöverkänsligas förening i Dalarnas län
(Elöverkänsligas förening i Gotlands län)
Elöverkänsligas förening i Gävleborgs län
Elöverkänsligas förening i Hallands län
Elöverkänsligas förening i Jönköpings län
Elöverkänsligas förening i Kalmar län
Elöverkänsligas förening i Kronobergs län
Elöverkänsligas förening i Norrbottens län
Elöverkänsligas förening  i Värmlands län
Elöverkänsligas förening  i Västerbottens län
Elöverkänsligas förening i Jämtlands län
Elöverkänsligas förening i Västernorrlands län
Elöverkänsligas förening i Västra Götaland
Elöverkänsligas förening i Skåne län
Elöverkänsligas förening i Stockholms län
Elöverkänsligas förening i Södermanlands Län
Elöverkänsligas förening i Uppsala län
Elöverkänsligas förening i Örebro län
Elöverkänsligas förening i Östergötland

Lokalföreningar

Elöverkänsligas förening i Norra Stor-Stockholm
Elöverkänsligas förening i Södra Stor-Stockholm
Elöverkänsligas förening i Västra Stor-Stockholm
Elöverkänsligas förening i Skellefteå
Elöverkänsligas förening i Umeå

Här hittar du en lista som innehåller bl a kontaktuppgifter för ett mindre antal av våra föreningar

Adressen till riksorganisationen

ELÖVERKÄNSLIGAS RIKSFÖRBUND
Box 9098
126 09 HÄGERSTEN
Fax: 08-712 89 48
Tel:  08-712 90 65
 

Annan information om Elöverkänsligas Riksförbunds verksamhet

Detaljerat historik över Riksförbundets tillkomst och utveckling tillsåsom handikapporganisation

FEB Brev (äldre brev/pressmeddelanden av intresse)