MIMERS BRUNN KUNSKAPSFÖRLAGET                                Pressmeddelande 28 nov 2002
Karlslund 733 92 VARMSÄTRA
Tel/fax: 0224230 06
Epost: mimersbrunn@mail.bip.net
 
 

Idag utkommer på MIMERS BRUNN Kunskapsförlaget

Svart på vitt
Röster och vittnesmål om elöverkänslighet
(pocket, 224 sidor; cirkapris 76:- kr, ISBN 91-88884-05-8) som dokumenterar och diskuterar problemet elöverkänslighet ur många olika aspekter, bland annat:

Hur blir man elöverkänslig? Vilka är symptomen? Hur blir elöverkänsliga bemötta av hälso- och sjukvården och andra institutioner? Vilka är de sociala konsekvenserna? Hjälper elsanering? Kan man bli frisk?

Dessa frågor, och fler därtill, besvarades av de elöverkänsliga själva och av andra som på olika sätt kommit i kontakt med problemet i 33 muntliga inlägg som hölls vid en hearing i Stockholm den 8 mars 2000 anordnad av Rådet för arbetslivsforskning (RALF) och i de 415 brev som inkom till RALF i samband med hearingen. RALF lovade att trycka detta stora material och ställa det till allmänhetens förfogande, men tog senare tillbaka löftet med motiveringen att anslaget tagit slut. Det spår detta stora material lämnade i den statliga utredningen var en enda sida text, där man förklarade att det inte gick att få ut något av värde vare sig ur de muntliga inläggen eller breven.

Alla dessa inlägg och brev var dock offentlig handling, och Rigmor Granlund-Lind och John Lind har läst och redigerat dem för att trots allt möjliggöra en utgivning. Här torpederas effektivt den statliga utredningen.

Svart på vitt redovisar dokument som avslöjar hur myndigheter, arbetsgivare och andra misstror de drabbade och hur elöverkänsliga behandlas av läkare, försäkringskassa och vårdinstitutioner. Men här visas också vilken styrka som finns hos många av dessa människor, inte minst högutbildade tekniker och specialister inom området, och hur de lyckas övervinna svårigheter. Deras erfarenheter är till nytta både för de redan drabbade och för dem som kan komma att drabbas i framtiden.

För förlaget

Wolf Elz
 
 
BESTÄLLNING

Svart på Vitt kan köpas direkt från Mimers Brunn Kunskapsförlaget:
Beställ genom att sätta in 73:- kr (inkl moms och porto) på Pg nr 78 29 21-1 eller Bg 5047-0194. Glöm ej ange leveransadress!

Kontakta förlaget för prisuppgift vid större beställningar
tel/fax: 0224230 06, Epost: mimersbrunn@mail.bip.net