Fakta från:     www.feb.se     2003-12-01
Hur man beräknar den elektriska fältstyrkan E (i Volt per meter) på olika avstånd ifrån en sändarantenn ( i det sk "fjärrfältet")

exempel på sändareffekt in på antennen, uttryckt i Watt
exempel på antennförstärkning, anges i ggr eller ofta i "dBi"
exempel på avstånd till antennen i meter, formeln nedan avser fält-
styrkan i antennens "huvudstrålriktning" i höjd med antennen.
detta uttrycks ofta i dbmV/m
sambandet visas för avstånden:
Fältstyrka på andra avständ kan beräknas genom att
extrapolera; på dubbla avståndet är E hälften, osv.
Copyright Elöverkänsligas Riksförbund www.feb.se 2003. Kopiering medges för privat bruk om sidorna återges i sin helhet.