Fakta från:     www.feb.se     2003-12-01
Hur man beräknar effekttätheten S (i Watt per kvadratmeter) på olika avstånd ifrån en
sändarantenn ( i det sk "fjärrfältet")
exempel på sändareffekt in på antennen, uttryckt i Watt
exempel på antennförstärkning, anges här i ggr (ofta i "dBi")
exempel på avstånd till antennen i meter. Formeln nedan avser effekt-
tätheten i antennens "huvudstrålriktning" i höjd med antennen.
detta kan uttryckas i dbmW/m2 (mer sällan):
sambandet visas för avstånden:
Effekttätheten på andra avständ kan beräknas genom att extrapolera; på dubbla avståndet är
S en fjärdedel (innebär en sänkning med 6dB i dBmW-diagrammet), osv.
Copyright Elöverkänsligas Riksförbund www.feb.se 2003. Kopiering medges för privat bruk om sidorna återges i sin helhet.