15 februari  2010  Hem International 
Elöverkänsligas Riksförbund - www.feb.se
 Svenska Sidorna

 
Om Elöverkänslighet

Allt fler människor mår dåligt i IT-miljö och vid användning av elektrisk/elektronisk utrustning. Vanliga symptom är hudbesvär, huvudvärk, eller influensaliknande symtom, illamående, yrsel eller ljuskänslighet. 
Många får symtom från nervsystemet; upplevd stress, försämrat korttidsmine, koncentrationsproblem och onormal trötthet/utmattning.
All elektrisk utrustning avger elektromagnetiska fält. Mobiltelefoni och utrustning för trådlös kommunikation avger högfrekvent elektromagnetisk strålning och mikrovågor. Många forskningsresultat visar att elektromagnetiska fält och mikrovågsstrålning allvarligt kan påverka vår hälsa.
Minst 200.000 svenskar, eller 3.1% av Sveriges vuxna befolkning, uppgav i en hälsoenkät att de var överkänsliga för elektriska/magnetiska fält (Miljöhälsorapport 2001/Hälsoenkät 1999).
Enligt Socialstyrelsen senaste rapport från 2009 har vi nu c:a 3.2% elöverkänsliga, vilket med en befolkning på 9 miljoner blir nära 300 000 drabbade, 0.4% eller c:a 36 000 hade svåra besvär. (Socialstyrelsens Miljöhälsorapport 2009/Hälsoenkät 2007, du hittar hela rapporten på www.socialstyrelsen.se)


Vårt nationella uppslagsverk National Encyclopedin beskrev vid sitt utgivande ES enligt följande:

elöverkänslighet. Under 1980-talet har man i olika undersökningar studerat huruvida bildskärmsarbete skulle kunna leda till vissa lättare och relativt vanliga hudbesvär. En viss ökning av subjektiva besvär har kunnat konstaterats, medan man inte kunnat påvisa någon ökning av frekvensen diagnostiserade hudsjukdomar. På senare år har uppmärksmhet även inriktats på en mindre grupp bildskärmsanvändare som angivit mer uttalade hudproblem (rödflammighet, hetta, stickningar, klåda, stramhet, värk etc.), oftast i kombination med symptom från nervsystemet (yrsel, trötthet, huvudvärk, nedstämdhet etc.). Besvären har inte enbart varit bildskärmsrelaterade; även närhet till elledningar, elektriska apparater, lysrör m.m. har angetts vara utlösande faktorer. Många personer med dessa besvär är allvarligt påverkade och har varit sjukskrivna under långa perioder. Bland de drabbade själva har termen "elöverkänslighet" präglats, eftersom en minsta gemensamma nämnare skulle kunna vara en reaktion mot elektricitet. De som drabbats av sådana symptom har bildat Föreningen för el- och bildskärmsskadade. Inom elindustrin har man, på grundval av mängden inkommande klagomål från allmänheten, gjort bedömningen att det skulle kunna finnas mellan 2 000 och 10 000 "elöverkänsliga" personer i landet. BKe


Försäkringskassan/Solid: Om Nya Diagnoser/Elöverkänslighet
El.överkänslighet definieras idag som besvär och ohälsa som drabbar vissa individer i närheten av eller vid användning av elektrisk utrustning. De mest framträdande symtomen är hudbesvär och kognitiva problem. Hudbesvären beskrivs som värmekänsla, "kokande hud", stickningar, sveda, värk på djupet framför allt i ansiktet. Övriga besvär är ljuskänslighet, synbesvär samt trötthet/svaghet, hjärtklappnings- och svimningsbenägenhet, yrsel, huvudvärk, ev. även svettningar/frossa. De kognitiva problemen innebär minnes-, koncentrations- och inlärningsstörningar. "Man greppar inte saker som förr!
Oavsett det ofärdiga vetenskapliga läget finns de el.överkänsliga som patientgrupp. De El.överkänsligas Förbund har drygt 2000 medlemmar men det inofficiella antalet el.överkänsliga i Sthlms Län skattas till 19.000!
http://www.fkf.se/solid/menydiag.htm


Powerwatch UK: Electrical Hypersensitivity
Any noticeable, recurring ill health that is triggered by an electromagnetic field and that diminishes or disappears away from the EMF source, constitutes a case of electrical sensitivity. Electrical sensitivity can have a variety of causes; computer monitors are beleved to be one of the common initiators of the syndrome. Mobile and cordless phones are also being reported more often as initiators.
The symptoms resemble many reactions to other allergens and can include: Eye problems, skin problems, tiredness, headaches, stinging face, joint & muscle pains, numbness, dizziness, sleep disturbances, problems with concentration and loss of memory.
From our contacts with electrical hypersensitivity sufferers over the last 25 years, we believe that up to about 5% of the general population are highly sensitive ty EMFs.
http://www.powerwatch.org.uk/gen/sensitiv.htm

EMR Safety Network, AU: Are you Hyper Electro Sensitive ?
Electromagnetic radiation (EMR) is a biologically active agent that has demonstrable, adverse effects on the human system, which in turn has the potential to lower the health status of the individual. Among the very few are studies which show that ElectroHyperSensitivity (EHS) condition can be determined by autonomic nervous system function and blood cell irregularities.
The symptoms reported by EHS people are usually found to occur during or after being in close proximity to sources of EMR. These would include power lines, either high or low voltage, electric blankets, water beds, appliances, fluorescent lights, computers, photo-copiers, mobile phones, hair dryers, and hand held electric tools.
There are an increasing number of people, world wide, who have experienced repeated, debilitating health episodes either during, or following EMR exposure, which inhibit normal function and activities. These range from minor muscular 'tics' to convulsions and unconsciousness or lethargy, forgetfulness, sleep disturbances and depression, to name a few.
http://www.emrsafety.8m.net/newbook.htm

California Department of Health Services (1998), US: Prevalence and Risk Factors of Self-Perceived Hypersensitivity to Electromagnetic Fields
Cases of alleged hypersensitivity to electromagnetic fields (EMF) have been reported for more than 20 years. We report the results of a telephone survey among a sample of 2072 Californians. Being “allergic or very sensitive” to getting near electrical devices was reported by 68 subjects resulting in an adjusted prevalence of 3.2%. Extrapolated to the total adult 1998 California population, it can be estimated that around 770, 000 people perceived that they are hypersensitive to electromagnetic fields.
 


För dig som studerar och önskar referenslitteratur eller annat arbetsmaterial arbetar vi här på en sammanställning, som ger en någorlunda sansad och balanserad bild av elöverkänslighets-problemet.
Du är välkommen att höra av dig om du har något ytterligare att fråga om!

Litteratur och Studiematerial om Elöverkänslighet