27 juni  2009  Hem
Elöverkänsligas Riksförbund - www.feb.se
 Svenska Sidorna
 
Information om mobiltelefoni, basstationer och annan trådlös teknik
Myndighetsbeslut
12 okt 2005 Miljööverdomstolen: Domslut: Icke-joniserande strålning är miljöfarlig verksamhet (pdf)

Basstationer för mobiltelefoni - Info från Miljöcentrum, Björn Gillberg:
25 apr 2003 Hur man överklagar ett bygglov för en 3G-mast till länsstyrelsen (pdf)
25 apr 2003 Exempel på yttrande till byggnadsnämnd (pdf)
20 apr 2003 3G-referenser angående mikrovågors skadliga påverkan (pdf)
20 apr 2003 Skadestånd kan utkrävas för 3G-master (pdf)
08 feb 2003 3G-master är miljöfarlig verksamhet (pdf)
25 jan 2003 Brev till kommunernas byggnadsnämnder (pdf)
09 dec 2002 Allmänt om 3G (pdf)
09 dec 2002 Juridiska fakta om 3G (pdf)

 
Försiktighetsprincipens tillämpning på riskerna med elektromagnetiska fält 
03 dec 2002 (Ursprungligen nyhet jun 2001) 
 - ett projekt vid Göteborgs Universitet med syftet att undersöka de rättsliga möjligheterna att ställa krav på skyddsåtgärder mot de miljö- och hälsorisker som är förknippade med exponering för elektromagnetiska fält.
Inom detta område råder stor osäkerhet om vad som gäller, vilket innebär att det ofta är bekvämast för en myndighet eller domstol att avslå en ansökan om krav på försiktighetsåtgärder.
- Målet med arbetet var därför att minska rättsosäkerheten genom söka, sammanställa och analysera den information som finns, oftast i opublicerade rättsfall och beslut, som endast en mycket begränsad krets av personer känner till.
Läs mer (62-sid PDF)...
Juristfirman Unité

 
Fältstyrkeberäkningar.
01 dec 2003 E-fält på olika avstånd.  Formler och diagram:
01 dec 2003 Effekttäthet på olika avstånd.  Formler och diagram:
Mer kommer snart...